lud
logo_OL-BUD
slogan_OL-BUD
tlo_zolte_gora
podziekowania innowacyjna gospodarka
DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE
Specjalistów Funduszy UE OL-BUD zyskał
uznanie ekspertów Unii Europejskiej - dziękujemy.
przycisk osuszanie OL-BUD przycisk izolacje OL-BUD przycisk renowacje OL-BUD
Osuszanie kompleksowe budynków zależy od wielu czynników ... Naprawa i izolacja wilgotnych murów. Wykonujemy izolacje poziomą w budynkach ... Wzmacnianie elementów konstrukcyjnych, naprwa spękanych murów ...
przycisk osuszanie OL-BUD przycisk wiecej izolacje przycisk wiecej wenowacje
tlo_zolte_dol
belka_zolta_cien
izolacje Deitermann zew
*zobacz wizualizacjęUszczelnie wewnetrzne:

  1. Podłoże
  2. Wypałnienie otworów, wyłamów, siatki spoin, wyrównanie powierzchni
  3. Pozioma blokada chemiczna
  3. Wypełnienie pustek powietrznych
  A. Tynkowanie cokołów
  B. Wyłam na styku ścian i posadzki
  C. Wyoblenie na styku ściana / posadzka
  4. Mikro zaprawa uszczelniająca, wewnątrz
  5. System tynków renowacyjnych


Osuszanie budynków

Osuszenie kompleksowe budynku zależy od wielu czynników i dla każdego obiektu wygląda ono inaczej. Nasi fachowcy do każdego typu prac dobierają optymalną technologie.

Badania

Najważniejszą i podstawową czynnością przed wykonanie robót, aby dobrać odpowiedni system naprawczy jest wykonanie badań zawilgocenia, zasolenie, mykologiczne oraz przyczyn występowania tych zjawisk. Większość badań można wykonać od razu na miejscu budowy jednakże przy bardziej skomplikowanych budowlach wykonujemy je współpracując z Uniwersytetem Zielonogórskim. Zapewniamy profesjonalne ekspertyzy, jeżeli są one wymagane.

Wentylacja

Większość pomieszczeń nie posiada w ogóle lub posiada wentylacje nie spełniającą swojej roli, czyli utrzymywanie wilgotności powietrza na stałym poziomie. Jest to także bezpośrednia przyczyna występowania zawilgoceń murów co za tym idzie grzybów itp. Aby prace naprawcze dawały pełną GWARANCJE pozbawienia się wilgoci wentylacja musi być wykonana zgodnie z wytycznymi specjalistów.

Pierwszy etap prac:
- odtworzenie bariery wodoszczelnej, pozioma blokada. Wykonujemy ją poprzez iniekcję niskociśnieniową polegającą na wprowadzeniu w strukturę materiału ściany preparatów, np. na bazie żeli z żywic poliakrylamidowych. Stosowane preparaty wypełniają kapilary, pory oraz wolne przestrzenie co uniemożliwia podciąganie wody z gruntu. Materiał ten w trakcie wiązania absorbuje wodę istniejącą w kapilarach muru. Zatem przepona zaczyna działać natychmiast po iniekcji.

Drugi etap prac( jeżeli jest konieczny):
- wykonanie lub odtworzenie izolacji pionowych murów. Wykonuje się to przede wszystkim w pomieszczeniach poniżej gruntu od zewnątrz lub wewnątrz. Wykorzystujemy tu szeroki wachlarz technologii i materiałów obecnych na rynku renomowanych producentów. Są to izolacje mające na celu zatrzymanie wilgoci wewnątrz. Po wyeliminowaniu źródeł zawilgocenia mur zaczyna schnąć. Proces ten jednak może trwać nawet do kilku lat.Na życzenie wykonujemy iniekcje, stosując również inne technologie i materiały.

Osuszanie budowli ma na celu poziomą hydrofobową blokadę w ścianach. A więc, w skrócie ma to zapobiegać wchłanianiu wilgoci przez ściany od podłoża. Aby tego uniknąć opracowano metodę iniekcji niskociśnieniowej, na której firma OL-BUD bazuje. Jest to najbardziej efektywna metoda przy dość niskich kosztach. Owszem istnieją inne metody stosowane przez konkurencyjne firmy, jednakże są one mniej skuteczne.

Osuszanie powietrza / wynajem

Praca osuszaczy powietrza oparta jest na zjawisku skraplania się pary wodnej na chłodnej powierzchni (osuszacze kondensacyjne) lub na wchłanianiu wilgoci przez higroskopijny absorbent (osuszacze adsorpcyjne). Działanie osuszaczy kondensacyjnych opiera się na wykorzystaniu układu chłodniczego. Powietrze zasysane przez wentylator osuszacza na chłodnicy zostaje schłodzone poniżej punktu rosy. Powoduje to skroplenie pary wodnej zawartej w powietrzu na chłodnicy i odprowadzenie jej do zbiornika osuszacza. Powietrze o zredukowanej wilgotności przechodzi następnie przez nagrzewnicę gdzie zostaje podgrzane o około 5 stopni C i suche opuszcza urządzenie. Przy takim procesie osuszania murów wykorzystuje się zasadę: suche powietrze osusza.


zastosowanie:

 • obiekty zalane w wyniku awarii instalacji wodno-kanalizacyjnych lub powodzi

 • usuwanie wilgoci dostarczonej do budynku w trakcie budowy lub prac remontowych

 • utrzymanie stałego poziomu wilgotności